geri dönüşüm

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

Sürdürülebilir dünya için göz ardı edilemez maddelerden birisi olan geri dönüşüm hayatımızın her alanıda değerlendirebileceğimiz bir seçenek. Geri dönüşüm, modern atık azaltmanın önemli bir bileşenidir ve “Azalt, Yeniden Kullan” atık hiyerarşisinin üçüncü …